Dulce esposa de Jesús, Nuestro Señor

¡DULCE ESPOSA DE JESÚS, NUESTRO SEÑOR!


Tabla del Calvario atribuida a Joan Antigó i Honorat Borrassà (Escuela de Gerona s. XV)¡CREU SAGRADA, CREU AIMADA
VINE, VINE A NOSTRE COR
CREU FORMOSA, DOLÇA ESPOSA
DE JESÚS NOSTRE SENYOR

Jesús planta la Creu Santa
  Tot l´infern ha tremolat
  Quan Ell mor, el Cel recobra
   La perduda Humanitat.