La hora de Dios: Para comprender Luz del mundo de Benedicto XVI

La hora de Dios. Breve reflexión sobre “Luz del Mundo” de Benedicto XVI

La larga conversación de Benedicto XVI con Peter Seewald y recogida en el volumen Luz del mundo ha suscitado muchos cometarios e interpretaciones. La mayoría se han centrado en cuestiones que sin duda no son asuntos de primordial importancia y no han captado la esencia de lo que nos ha querido decir el Papa.

Es interesante constatar que el título de esta obra se refiere directamente a Jesucristo, luz del mundo, y que la primera palabra que encontramos en el volumen es el nombre mismo de Dios: “Dios mira desde el cielo y observa a los hombres para ver si hay alguno que sea sensato y busque a Dios…”. Significativas estas palabras del Salmo 53 que sirven de preámbulo a la larga entrevista con Benedicto XVI.

A mi juicio, todo esto nos da la clave de comprensión fundamental de todo cuanto nos ha querido decir el sucesor de Pedro. Es la hora de Dios. El mundo sólo se regenerará y abrirá una vía de solución a sus numerosos y graves problemas, si entra en sintonía con Dios, si acepta rehacer su relación con su Creador y Salvador, si construye la realidad a partir del único fundamento consistente que es la sabiduría y el amor que provienen de Dios mismo y que se reflejan en las leyes santas que nos ha dado a conocer para nuestra salvación. Nisi Dominus aedificat domum…

En Santiago de Compostela el Papa se preguntaba perplejo cómo había llegado a hacerse silencio sobre la cuestión más esencial, sobre Dios, e invitaba a retornar a Él. Peter Seewald lo afirma claramente: Al final, el mensaje de Benedicto XVI es una dramática llamada a la Iglesia y al mundo, a cada individuo: no podemos continuar adelante como hemos hecho hasta ahora. Es tiempo de entrar en razón, de cambiar, de convertirse.

Y el Papa lo dice con toda claridad: “Podrían enumerarse muchos problemas que hay en la actualidad y que es necesario resolver, pero que sólo se pueden resolver si ponemos a Dios en el centro, si Dios resulta de nuevo visible al mundo”.

Y concluye el entrevistador citando al entrevistado: Con la pregunta de “si Dios, el Dios de Jesucristo, está presente y es reconocido como tal, o si desaparece” se decide hoy “el destino del mundo en esta dramática situación”.

Tal vez esta breve reflexión ayude a algunos comentaristas de la entrevista al Papa a tener una mayor amplitud de miras y evitar que los árboles no les impidan el bosque.

J. A. Mateo

InfoCatólica necesita vuestra ayuda
Haz click aquí

12 comentarios

  
Jordi
El progrés científic que s’ha desenvolupat a occident, no en altres llocs del món que no tenen tradició cristiana, és fruit de l’evangeli. La paràbola dels talents n’és l’origen (Mt. 25, 14-30). I és per aquesta lluita constant per fer fructificar les nostres qualitats humanes, que han estat possibles les grans descobertes tècniques que han fet realitat tot el desenvolupament de que fruïm. És, per tant, un greu error definir el cristianisme com “l’opi del poble”, perquè l’Església sempre ha treballat perquè el progrés integral de l’home a la terra, que és voluntat de Déu, és faci a semblança del que ja és una realitat al cel (Mt. 6, 10). Però, quan l’home es troba al zenit de la seva evolució, li arriba la temptació original: “Sereu com Déu, coneixedors del bé i del mal” (Gen. 3, 5). I aquesta recaiguda al pecat de l’origen l’expressa molt bé Nietzsche, un dels mestres de la sospita, quan diu en el seu llibre “Així parlava Zaratustra” (nº 3): “Déu ha mort... Jo us presento al superhome”. És aquell que vol la clau de la ciència del bé i del mal, per destruir -així ho va intentar, també, Friedrich- dos mil anys de metafísica cristiana. “Sapere aude” deia la il•lustració: “Atreveix-te a pensar”, però a la teva manera, trencant amb el passat, fent la veritat a la teva mida. Benet XVI ens avisa, que aquest relativisme, ara fins i tot, s’ha tornat dictatorial. I que estableix el “políticament correcte”, fins i tot per llei, del qual ningú pot discrepar. Per això s’intenta fer del poble una massa amorfa i acrítica, servint-se de l’ensenyament i dels medis de comunicació, perquè pugui ser fàcilment dominada. Això vol dir que no sols es menja de l’arbre de la mort que està al mig de jardí, sinó que no es deixa menjar a ningú de la resta d’arbres bons. Quanta gent ha deixat arruïnar una sòlida formació rebuda, amb una escala de grans valors, influïts irreflexivament per aquest relativisme. Valgui com exemple el fet de que anys enrere, quan el comunisme estava de moda en la nostra societat, tothom parlava de l’enemic públic número u, que era el capitalisme salvatge. Ara, després de la caiguda del Mur de Berlin, ja no cal, perquè estem engolits per la societat de consum.
El Sant Pare davant la claudicació de molta gent de bona voluntat i de seny, manté el seu esperit crític enfront d’una desorientada societat consumista i dictatorial. És valent defensor, a contracorrent, dels grans valors del cristianisme que han fet progressar l’occident. Mostra que l’home pot anar més lluny de la matèria, del que es toca i es palpa, perquè ha estat creat per tot el que és gran, per l’infinit. Defensa, que la gran equivocació és pensar que Déu és un rival per l’home, quan el que vol, més que nosaltres mateixos, és la nostra pròpia felicitat. I sap el camí del bé que porta a la benaurança (Mt. 5, 1-11), i sap el camí del mal que ens despersonalitza, depassant infinitament el coneixement que en pot arribar a posseir la més brillant intel•ligència humana. Sant Agustí tenia raó quan deia: “el nostre cor està inquiet, fins que no descansa en Vós, Déu meu”. I, el Papa, fa una memòria històrica -quan hi ha tanta gent que dona l’esquena a la seva història- plena d’exemples de realització personal en plenitud, que fascinen i atrauen. Podríem citar, entre una multitud, la vida de sant Francesc d’Assís, enamorat i identificat amb la naturalesa, sant Albert Magne, un dels creadors de la ciència experimental, sant Joan de la Creu i santa Teresa de Jesús, que han conquerit els més eminents cimals de l’espiritualitat, la beata Teresa de Calcuta, solidària amb els més pobres del món, o la quantitat de màrtirs que han mort estimant i perdonant als seus botxins. Ens diu, el Pontífex, que, com ells, hem de negar-nos a menjar del fruit de l’arbre del mig del paradís, que porta a la mort, i hem d’atipar-nos de l’arbre de la vida, on va morir Jesús, puix el fruit que en deglutim és l’amor (Eucaristia). Sense Déu estem fent una societat decadent, amb Ell aconseguirem el progrés total, el que porta a la civilització de l’amor cristià, el que fa de la terra un paradís tecnològic, sí, però, sobretot, solidari i espiritual.

02/12/10 8:54 AM
  
Ronald
En un libro-entrevista intitulado Luz del mundo, publicado en alemán y en italiano el 23 de noviembre de 201, Benedicto XVI admite, por primera vez, el uso del preservativo “en ciertos casos”, “a fin de reducir el riesgo de infección” del virus del SIDA. Estas afirmaciones erróneas precisan ser aclaradas y rectificadas porque sus efectos desastrosos ––que una campaña mediática no ha dudado en explotar–– generan escándalo e indignación entre los fieles.

1. Lo que dijo Benedicto XVI

A la pregunta “¿La Iglesia católica no está fundamentalmente contra del uso del preservativo?”, el Papa, conforme a la versión original en alemán, responde: “En ciertos casos, cuando la intención apunta a reducir el riesgo de infección, eso puede incluso convertirse en un primer paso, en vistas de una sexualidad más humana, vivida de otra manera”.

Para ilustrar sus palabras, el Papa da un único ejemplo: el de un “hombre prostituto”. Considera que en este caso particular puede convertirse en “un primer paso hacia una moralización, un primer acto de responsabilidad, que permite volver a tomar conciencia de que no todo está permitido y que no puede hacerse todo lo que uno quiere”.

Por ende, se trata del caso de una persona que, cometiendo un acto contra natura y por fines venales, tendría la preocupación, además, de no infectar mortalmente a su cliente

2. Lo que Benedicto XVI quiso decir, según su portavoz

Las declaraciones del Papa fueron recibidas por los medios de comunicación y por los activistas de la contracepción como una “revolución”, como un “punto de inflexión”, o al menos como una “brecha” en la enseñanza moral constante de la Iglesia en punto al uso de medios contraceptivos. Por eso el Padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, publicó una nota explicativa el 21 de noviembre donde se lee: “Benedicto XVI considera una situación excepcional en la que el ejercicio de la sexualidad representa un verdadero riesgo par la vida del otro. En ese caso, el Papa no justifica moralmente el ejercicio desordenado de la sexualidad, pero considera que la utilización del preservativo para disminuir el peligro de contagio es ‘un primer acto de responsabilidad’, ‘un primer paso en el camino hacia una sexualidad más humana’, en lugar de no utilizarlo, poniendo en riesgo la vida de la otra persona”.

Para ser exactos, cabe señalar aquí que el Papa habla no sólo de un “primer acto de responsabilidad” sino también de un “primer paso hacia la moralización”. En este mismo sentido, el Cardenal Georges Cottier, que fue teólogo de la Casa Pontificia bajo Juan Pablo II y en los inicios del pontificado de Benedicto XVI, en una entrevista a la agencia Apcom el 31 de enero de 2005 afirmó que “en situaciones particulares, y pienso en medios donde circula la droga, o hay una gran promiscuidad humana y mucha miseria, como ocurre en algunas zonas de África y Asia, en esos casos, el uso del condón puede ser considerado como legítimo”.

La legitimidad del uso del preservativo como un paso, en algunos casos, hacia la moralización: he allí el problema planteado por las declaraciones del Papa en Luz del mundo.


3. Lo que Benedicto XVI no dijo y que sus predecesores han dicho siempre.

“Ninguna ‘indicación’ o necesidad puede transformar una acción intrínsecamente inmoral en un acto moral y lícito” (Pío XII, Alocución a las parteras, 29 de octubre de 1951).

“Ningún motivo, sin embargo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza” (Pío XI, Encíclica Casti Connubii).

Ahora bien, el uso del preservativo es contrario a la naturaleza, ya que desvía el acto humano de su fin natural. Por tanto, su uso es siempre inmoral

A la pregunta clara del periodista “¿La Iglesia católica no está fundamentalmente contra del uso del preservativo?”, el Papa responde apelando a una situación excepcional y no menciona que la Iglesia siempre se ha opuesto fundamentalmente a uso del preservativo.

Que el uso del preservativo es una acción intrínsecamente mala y materia de pecado moral, es un punto constante en la enseñanza tradicional de la Iglesia. Así, por ejemplo, en Pío XI y en Pío XII, e incluso en el pensamiento de Benedicto XVI, que responde al periodista que lo interroga: “Obviamente la Iglesia no considera que el preservativo sea una solución real ni moral”; con todo, el Papa lo avala “en ciertos casos”. Esto, no obstante, es inaceptable en términos de la fe: “Ningún motivo ––enseña Pío XI en Casti Conubii (II, 2) ––, sin embargo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza”. Pío XII lo recuerda en su Alocución a las parteras del 29 de octubre de 1951: “Ninguna ‘indicación’ o necesidad puede transformar una acción intrínsecamente inmoral en un acto moral y lícito”. Es lo que ya San Pablo afirmaba: “No hemos de hacer nosotros un mal, a fin de que él resulte un bien” (Rom. 3, 8).

Benedicto XVI parece abordar el caso de este prostituto según los principios de la “moral de gradualidad”, que permite la comisión de ciertos delitos menos graves en aras de encauzar progresivamente a los autores de delitos extremos. Es evidente que estos delitos menores no son buenos; pero el hecho de que se inscriban en el camino hacia la virtud los transformaría en lícitos. Ahora bien, esta idea es un grave error ya que el mal, por pequeño que sea, sigue siendo un mal, independientemente del signo de mejoría que indiquen. “En verdad ––afirma Pablo VI en Humanae vitae (nº 14)––, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien (cf. Rom. 3,14), es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social”.

Tolerar un mal menor no equivale a convertirlo en “legítimo”, ni a inscribirlo en un proceso de “moralización”. En Humanae vitae (nº 14) se recuerda que “es por tanto un error pensar que un acto conyugal, hecho voluntariamente infecundo, y por esto intrínsecamente deshonesto, pueda ser cohonestado por el conjunto de una vida conyugal fecunda”. En el mismo sentido, hay que decir que es un error sugerir la idea de que el preservativo, que en sí mismo es deshonesto, pueda ser cohonestado por el esperado encauzamiento hacia la virtud del prostituto que lo utiliza.

A diferencia de un tratamiento que implicaría el paso de un pecado “más grave” a un pecado “menos grave”, la enseñanza del Evangelio, lejos de decir “Vete y peca menos”, afirma claramente “Vete y ya no vuelvas a pecar” (Jn. 8, 11).

4. Lo que los católicos precisan escuchar de boca del Papa

No hay duda que un libro-entrevista no puede ser considerado un acto de magisterio, máxime si se aparta de lo que ha sido enseñado de manera definitiva e invariable. Tampoco la hay en punto a que los médicos y los farmecéuticos, que valientemente se niegan a prescribir o vender preservativos y anticonceptivos por fidelidad a la fe y a la moral católicas, y en general, todas las familias numerosas que adhieren a la Tradición, tienen la imperiosa necesidad de escuchar que la enseñanza perenne de la Iglesia no cambia con el paso del tiempo. Todos ellos esperan que se recuerde firmemente que la naturaleza humana, y la ley natural inscrita en ella, es universal.

En el libro Luz del mundo se encuentra un pasaje que relativiza la enseñanza de Humanae vitae. En él se designa a los que la siguen fielmente como “minorías profundamente convencidas” , que ofrecen a los demás “un modelo fascinante a practicar”, como si la encíclica de Pablo VI estableciese un ideal prácticamente imposible de alcanzar, de lo cual ya se ha convencido la inmensa mayoría de los obispos para justificar la colocación de esta doctrina bajo el celemín ––es decir, precisamente allí donde Cristo nos prohíbe colocar la “luz del mundo” (Mt. 5, 14).

¿Acaso esta exigencia evangélica estaría destinada, por desgracia, a convertirse en la excepción que confirma la regla del mundo hedonista en el que vivimos? Un mundo al cual el cristiano no debe conformarse (cf. Rom. 12, 2) sino al que debe transformar como “la levadura en la masa” (cf. Mt. 13, 33) y al cual debe dar el gusto de la Sabiduría divina como “la sal de la tierra” (Mt. 5, 13).
02/12/10 3:05 PM
  
Joan Antoni
Para Ronald. Le ofrezco el siguente texto que me llegó hace poco:
Retiran del mercado la traducción española de La Luz del Mundo, el Nuevo libro de Benedicto XVI
Manipulación que han hecho los traductores (tanto de L´Osservatore Romano, como de la Editorial Herder) para acomodar las palabras del Papa a lo que ellos querían escuchar.
Autor: Lucrecia Rego de Planas | Fuente: Catholic.net

El título de este artículo es falso, pero pienso que si fuera cierto, significaría una gran noticia para la Iglesia.

Y no por lo que el Papa ha dicho en el libro-entrevista, sino por lo que los traductores del texto al español, por negligencia, ignorancia o malicia, han querido poner en labios del Papa.

Ya se ha hablado bastante del error en la traducción del párrafo en el que el Papa habla del uso del preservativo como herramienta para evitar el contagio del SIDA.

Fue una grave falta editorial que llevó a la confusion a una gran cantidad de personas, pero no es el único error de traducción que hay en el texto ni el más grave de todos.

Como muestra, basta un botón:

¿Qué dijo el Papa en su libro acerca de la Humanae Vitae?

Veamos el párrafo que publicó L´Osservatore Romano el 20 de noviembre:

Las perspectivas de la "Humanae Vitae" siguen siendo válidas, pero otra cosa es encontrar caminos humanamente practicables. Creo que habrá siempre minorías íntimamente convencidas de la exactitud de esas perspectivas y que, viviéndolas, quedarán plenamente satisfechas de modo que podrán ser para otros un fascinante modelo a seguir. Somos pecadores. Pero no deberíamos asumir este hecho como una instancia contra la verdad, cuando esa alta moral no es vivida. Deberíamos buscar hacer todo el bien posible, y apoyarnos y soportarnos mutuamente. Expresar todo esto también desde el punto de vista pastoral, teológico y conceptual, en el contexto de la actual sexología e investigación antropológica, es una gran tarea a la cual es necesario dedicarse más y mejor.

Es un párrafo confuso, en el que parece que el Papa justifica de alguna manera a las personas que no viven de acuerdo con las enseñanzas de la Humanae Vitae.

Leamos ahora el texto que aparece en el libro de Herder que se puede descargar en versión electrónica en www.todoebooks.com y que (supongo) debe ser el mismo texto de la edición impresa:

Las perspectivas de Humanae Vitae siguen siendo correctas. Ahora bien, encontrar nuevamente los caminos para poder vivirlas, es algo diferente. Creo que siempre habrá núcleos que se dejen realmente convencer y llenar íntimamente por ellas y que después, contribuyan a sostener también a otros. Somos pecadores. Pero no deberíamos tomar como instancia contra la verdad el que esta elevada moral no se viva. Deberíamos intentar hacer todo el bien que podamos y sostenernos y soportarnos mutuamente. Decir también todo esto pastoral, teológica y conceptualmente en el contexto de la sexología y la antropología actuales de tal modo que sea comprensible es una tarea en la que se está trabajando y en la qu ehay que trabajar todavía más y mejor.

Un texto aún más confuso que el anterior.

A simple vista se ve que existen muchas diferencias entre una traducción y otra:

válidas V.S. correctas
caminos humanamente practicables V.S. los caminos para poder vivirlas
núcleos V.S. minorías
no deberíamos tomar este hecho [refiriéndose a "somos pecadores"] como instancia para... V.S. no deberíamos tomar [refiriéndose a "el que esta elevada moral no se viva"] como instancia contra...

Y muchas diferencias más.

Las interpretaciones de los dos párrafos pueden ser totalmente diversas. ¿Cuál traducción es la correcta? ¿La uno, la dos... ninguna?

Es imposible que el Papa, habiendo hablado unas páginas atrás en contra de "la dictadura del relativismo", hable luego de "la relatividad" de las enseñanzas de la Humanae Vitae.

Forzosamente se trata de una mala interpretación, una mala traducción o una manipulación del texto.

Lo único lógicamente posible es que el Papa haya dicho en alemán algo como esto:

"Debemos pensar nuevamente en las enseñanzas de la Humanae Vitae y encontrar el lenguaje adecuado para expresarlas, (desde el punto de vista pastoral, teológico y conceptual ) de modo que los que viven inmersos en el contexto actual de la sexología y antropología, puedan comprender sus enseñanzas, que continúan siendo absolutamente válidas. Somos pecadores, pero esto no debe ser usado como pretexto para justificar que esta elevada moral no se viva. Debemos siempre buscar hacer el bien y ayudarnos y apoyarnos mutuamente para lograrlo."

Por supuesto se trata de una "componenda" que yo estoy haciendo para que las palabras del Papa sean acordes con el Magisterio, pero es sólo un invento, una suposición, un deseo sincero de seguir creyendo en la rectitud intelectual y moral de nuestro Supremo Pastor.

Quiero encontrar el texto en alemán ¿alguien lo tiene?

Además, no puedo creer que el Papa haya usado el término "sexología", pues es una palabra sin sentido.

En estos días está viviendo en mi casa una chica alemana de 24 años (la adoptamos como hija durante seis meses para que realice su servicio social en México) y ella nos ha explicado (en la vida familiar, tratando de que mis hijos y yo aprendamos algo de su lengua) que el idioma alemán no puede traducirse literalmente, palabra por palabra, pues cada palabra en una oración cobra sentido sólo al leer la oración en su totalidad.

Esto nos da esperanzas de que el traductor haya interpretado mal las palabras del Papa y las haya traducido a lo que a él mismo le acomodaba.

¿Cómo podemos estar seguros de lo que realmente respondió el Papa?

Comparemos las dos traducciones de un solo renglón del párrafo anteriormente citado:

L´Osservatore
Deberíamos buscar hacer todo el bien posible, y apoyarnos y soportarnos mutuamente.

Todoebooks
Deberíamos intentar hacer todo el bien que podamos y sostenernos y soportarnos mutuamente

"Buscar" es muy diferente de "intentar"
"posible" es muy diferente a "que podamos"
"apoyarnos y soportarnos" es diferente a "sostenernos y soportarnos"

Y ¿es "soportarnos" la traducción correcta del verbo "support" (o el que haya usado el Papa en alemán)? ¡Por supuesto que no! "support" no es "soportar" sino "apoyar"

Veamos la traducción al inglés, publicada por American Magazine:

The basic lines of Humanae Vitae are still correct. Finding ways to enable people to live the teaching, on the other hand, is a further question. I think that there will always be core groups of people who are really open to being interiorly convinced and fulfilled by the teaching and who then carry everyone else. We are sinners. But we should not take the failure to live up to this high moral standard as an authoritative objection to the truth. We should try to do as much good as we can and to support and put up with each other. We should also try to express the teaching pastorally, theologically, and intellectually in the context of today´s studies of sexuality and anthropology so as to create the conditions for understanding so that people can realize that this is a great task on which work is being done and on which even more and better work needs to be done.

Se entiende bastante mejor que cualquiera de las citadas traducciones al español.

Si traducimos este texto, directamente del inglés al español, se leería así:

Las líneas básicas de la Humanae Vitae siguen siendo correctas. Encontrar caminos para que las personas sean capaces de vivir esta enseñanza es una cuestión que queda pendiente. Pienso que siempre existirán grupos nucleares de personas realmente abiertas, interiormente convencidas y plenas con estas enseñanzas y cuyo testimonio puede arrastrar a los demás. Somos pecadores. Pero no podemos basarnos en nuestras faltas para desechar este altísimo estándar moral como si fuera una objeción autoritaria a la verdad. Debemos tratar de hacer todo el bien que podamos y apoyarnos y animarnos unos a otros. Debemos también tratar de expresar esta enseñanza pastoralmente, teológica e intelectualmente, en el contexto de los estudios actuales acerca de la sexualidad y de la antropología, creando así las condiciones adecuadas para el entendimiento, de modo que estas personas puedan darse cuenta que es una gran tarea en la que estamos trabajando y en la cual se debe trabajar más y mejor.

Este texto no contiene ningún asomo de relativismo, ni deja abierta la menor duda acerca de la actualidad, vigencia y exigencia de las enseñanzas de la Humanae Vitae.

Pero... ¿qué fue lo que respondió realmente el Papa? ¿Palabras nebulosas y relativistas como las que aparecen en las traducciones al español? ¿o palabras claras y certeras como las de la traducción al inglés? ¿o algo distinto a las dos?

Tendremos que ir al original en alemán.

Creo que ha quedado demostrado, con este pequeño ejemplo, la manipulación que han hecho los traductores (tanto de L´Osservatore Romano, como de la Editorial Herder), por error, ignorancia o malicia, para acomodar las palabras del Papa a lo que ellos querían escuchar en sus posiblemente deformadas conciencias.

Por lo pronto creo, sinceramente, que se deberían retirar del mercado los ejemplares de la traducción española, para no confundir a los fieles.

Gracias. Que Dios les llene de bendiciones.

Lucrecia Rego de Planas

Dirección
Catholic.net
[email protected]
02/12/10 10:31 PM
  
Tulkas
Eso se arreglaria con una Editio Typica de cualquier documento público papal en latín.

Incluso de un documento que por supuesto no es ni magisterial ni pastoral, sólo una mera entrevista.
04/12/10 8:37 PM
  
Oriol
No conozco el texto alemán, pero de algo sí estoy seguro: la traducción del párrafo citado que nos ofrece la Sra. Lucrecia Rego es gravemente defectuosa y no se corresponde con el original inglés.
En realidad, las dos traducciones que cita más arriba son mucho más cercanas a la versión inglesa. La segunda casi parece una traducción literal de esta, si bien es poco afortunada estilísticamente. La primera de las traducciones que cita está mejor escrita y, en mi opinión, puede considerarse igualmente fiel al original.
Las dos frases que la Sra. Lucrecia Rego, a mi parecer, no ha sabido traducir de manera adecuada son:"I think that there will always be core groups of people who are really open to being interiorly convinced and fulfilled by the teaching and who then carry everyone else" y "But we should not take the failure to live up to this high moral standard as an authoritative objection to the truth". En la primera de estas frases, "realmente abiertas, interiormente convencidas y plenas con estas enseñanzas" no es una traducción correcta, puesto que descuida la relación entre los sintagmas: se habla de personas "verdaderamente abiertas a ser convencidas y llenadas con/mediante estas enseñanzas". Sé que el español de esta última frase es horrible, pero es una traducción literal, que, además, podría corresponder casi palabra por palabra al original alemán, porque, en definitiva, la sintaxis del alemán y la del inglés son bastante parecidas. La segunda frase está todavía peor. La Sra. Lucrecia Rego traduce: "Pero no podemos basarnos en nuestras faltas para desechar este altísimo estándar moral como si fuera una objeción autoritaria a la verdad". De nuevo, no parece comprender las relaciones que se establecen en lengua inglesa entre los diferentes sintagmas. La traducción correcta -y muy literal- sería: "No podemos aceptar que el fracaso en el intento de vivir de acuerdo con este elevado criterio moral se considere una objeción válida contra la verdad". O, en buen castellano: "Pero no deberíamos tomar como instancia contra la verdad el que esta elevada moral no se viva", como dice la primera traducción citada, que, en realidad, es mucho más coherente que la traducción de la Sra. Rego -así, por ejemplo, en su traducción de esta frase, ¿cuál es el sujeto de "fuera"? La confusión entre "authoritative" y "autoritario" tampoco es afortunada.
Tan solo quiero añadir que, desde el punto de vista de la moral católica, no veo qué se le puede objetar al contenido de este párrafo. Se puede resumir en los siguientes principios:
1) Las enseñanzas de la "Humanae Vitae" son correctas, si bien su puesta en práctica puede ser difícil (¿acaso alguien lo duda?).
2) Confiamos en la existencia de grupos que las pondrán en práctica y que con su presencia inspirarán a los demás para que sigan el camino correcto (Discutir si "core groups" son "minorías" o "grupos nucleares" me parece ocioso. No sé lo que es un "grupo nuclear". Es cierto que los "core groups" de los que habla el texto, y que probablemente son una traducción de un "Kerngruppe" alemán, parecen referirse más bien a minorías, pero no forzosamente. Sería más fácil hablar, simplemente, de "núcleos de cristianos", firmes en su fe, que servirán de inspiración a los demás, sin detenernos en valoraciones numéricas que no vienen al caso.)
3) Nuestro eventual fracaso en el intento de cumplir los mandatos de la "Humanae Vitae" no nos legitima para decir que dichos mandatos no son válidos.
4) La Iglesia tiene que poner todo su empeño en predicar dichos mandatos a los fieles, y en dar fuerza, legitimidad y profundidad a su predicación mediante la incorporación de los conocimientos procurados por ciencias modernas como la antropología o el estudio de la sexualidad (o sexología, que, si utilizamos bien las palabras, debe de ser lo mismo).
Así pues, no veo a qué viene tanta confusión. Desde el punto de vista de la doctrina cristiana, el texto, aun bien traducido, me parece impecable.
06/12/10 5:14 PM
  
Xanti
A propósito del post con el comentario de Lucrecia, soy miembro del RC y me enviaron por e mail el comentario, ¿a caso para persuadirnos de no comprar el libro?
07/12/10 6:46 PM
  
Norverto
Padre pues aqui le va lo que dice el texto en aleman, pues he visto como se ha armado una discusion innecesaria respecto de la traduccion en referencia a lo que dijo el Papa a proposito de si la Iglesia esta o no en principio, en contra del uso del condon:
En principio esta fue la pregunta:
Mit Ihrer Afrika-Reise in März 2009 geriet erneut die Aidspolitik des Vatikans ins Visier der Medien. 25 Prozent aller Aidskrankern weltweit werden heute in katholischen Einrichtungen behandelt. In einigen Ländern, wie etwa Lesotho, es weit über 40 Prozent. Sie erklärten in Afrika, die traditionelle Lehre der Kirche habe sich als einzig sicherer Weg erwiesen, die Verbreitung von HIV aufzuhalten. Kritiker, auch aus den Reihen der Kirchen, halten dagegen, es sei Wahnsinn, einer aidsgefährdeten Bevölkerung die Benutzung von Kondomen zu verbieten.
(Traduccion: Con su viaje a África en marzo de 2009 una vez más la política sobre el SIDA del Vaticano fue el blanco de los medios de comunicación. 25 por ciento de todos los pacientes con SIDA en todo el mundo son tratados hoy en las instituciones católicas. En algunos países, como Lesotho, es bastante más del 40 por ciento. Declararon en África, que la enseñanza tradicional de la iglesia ha demostrado ser la única manera segura de detener la propagación del VIH. (Sin embargo) Los críticos, incluso desde dentro de la iglesia, argumentan que era una locura evitar el uso de preservativos en una población con alto riesgo de SIDA.)
Aunque la respuesta del Papa es mucho mas amplia, me abstengo a lo que implica aquí de lo que se trata, aunque debo aclarar, que en el texto en alemán, no hace referencia al trípode de abstinencia, fidelidad, condón como algo asumido y aceptado por El... Sino mas bien, lo menciona como una teoría secular que ve el condón como un punto de reserva, en caso de que no se puedan mantener los otros dos puntos.
Y aquí la manzana de la discordia:
Pg.146: Es mag begründete Einzelfälle geben, etwa wenn ein Prostituierter ein Kondom verwendet, wo dies ein erster Schritt zu einer Moralisierung sein kann, ein erstes Stück Verantwortung, um wieder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass nicht alles gestattet ist und man nicht alles tun kann, was man will.
(Puede haber casos particulares justificados. Por ejemplo, cuando un prostituto usa un condón, donde esto puede ser un primer paso hacia una moralización, un primer paso hacia la responsabilidad de volver a desarrollar una conciencia de que no todo está permitido y no se puede hacer todo lo que se quiere.

Observación: Realmente en la lengua alemana el concepto se usa indistintamente para uno u otro genero. He visto a muchas gentes agregando palabras que no están en el texto publicado en alemán, que ahora tengo en mis manos, como por ejemplo: afirmando que el Papa utilizo la frase: Männlichen Prostituierter. Esto es falso, como se ve en el subrayado en negrita, la palabra Männlichen no aparece. Ahora, sí aparece el articulo ein (Prostituierter) lo que indica un o uno... si dijera prostituta, habría de agregar eine del femenino. Para el interés específico, hay que decir, como dijo el Papa, que para el caso de la prostitución da lo mismo si se refiere a un hombre o una mujer. De hecho no he escuchado por acá en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Viena tal discusión, de si se refirió a un hombre o una mujer. Evidentemente por lo que he dicho mas arriba.

La verdadera pregunta vino luego, es esta: Heißt das nun, dass die katholische Kirche gar nicht grundsätzlich gegen die Verwendung von Kondomen ist?
¿Significa esto que la Iglesia Católica no está, en principio, en contra del uso de los condones?
Antwort (respuesta)
Sie sieht natürlich nicht als wirkliche und moralische Lösung an. Im einen oder anderen Fall kann es in der Absicht, Ansteckungsgefahr zu verringern, jedoch ein erster Schritt sein auf dem Weg hin zu einer anders gelebten, menschlicheren Sexualität.
(Usted ve, por supuesto, no como una solución real y moral. En uno u otro caso, puede ser sin embargo, en intención de reducir el contagio, un primer paso en el camino hacia una sexualidad distinta y humanizada).

si desean pueden mirar este mi blog...: http://blogs.periodistadigital.com/fuera-de-los-muros.php
09/12/10 11:07 PM
  
Oriol
Apreciado Sr. Norverto,
Muchas gracias por su contribución. Créame que no quise crear una polémica innecesaria, sino contradecir, con todo mi respeto, las afirmaciones de la Sra. Rego, que criticaba una determinada traducción -y, en consecuencia, recomendaba no comprar un determinado libro- sin una base sólida.
Nada más que decirle,salvo -si me lo permite- una pequeña observación, que creo que en este caso no tiene mucha importancia: aunque mi alemán no es perfecto, no me parece que "Sie sieht natürlich nicht als wirkliche und moralische Lösung an" pueda traducirse "Usted ve, por supuesto, no como una solución real y moral", sino como "(el uso del condón) no aparece como una solución real y moral". El verbo es "sieht...an", no meramente "sieht", y, por otra parte, en esa oración "Sie" no puede significar "usted" -¿cuál sería el verbo, entonces? "sieht" no concuerda-, sino que es el pronombre femenino "sie", que hace referencia al anterior "die Verwendung von Kondomen" ("el uso de condones").
En fin, discúlpenme mi pesadez, que, créanme, con mayor o menor acierto, no tiene otro objetivo que contribuir a la comprensión del texto papal.
12/12/10 4:32 PM
  
norverto
Saludos Oriol...
he vuelto a mirar el texto en aleman y he copiado mal: en la pagina 147 de la version en aleman en su ultimo parrafo dice asi: "Sie sieht sie natürlich nicht als wirkliche und moralische Lösung an". El pronombre "Sie" con mayuscula se refiere a la Iglesia... y el 2do. pronombre "sie" hace referencia al condon...Es decir, quedaria asi: "Ella lo ve, naturalmente, no como una solucion real ni moral". Si usaras la palabra "aparecer" en aleman, lo mas proximo seria, erscheinen... por ansehen.

Salud
15/12/10 7:14 PM
  
Oriol
Tienes razón, Norverto, y pido disculpas. Aunque pienso que la palabra que yo tenía en la cabeza no era "erscheinen", sino "aussehen".
En cualquier caso, ahora el texto ha quedado claro.
17/12/10 8:59 AM
  
Simpson
Total, que al final nos hemos centrado en la discusión del famoso párrafo, como el resto de los medios. Esto es precisamente lo que denuncia el autor del post. ¿Es que no hay nada mas reseñable en el libro-entrevista?

En su momento "La sal de la tierra" me pareció una sincera entrevista magnifica en ambos sentidos, doctrinal y como muestra de la rica personalidad de Ratzinger. Lo mismo con "Informe sobre la fe". Estoy "salivando" para entrar en ésta.
29/12/10 1:31 PM
  
domingo
Ante la deriva que está tomando el famoso 15-M de los indignados disgregándose en grupúsculos sin una dirección determinada, me gustaría hacer la siguiente reflexión:
Cuando el Papa habla de la "hora de Dios",creo que constata como,por otra parte,constatamos todos,esa profunda desazón interior que desgarra nuestra sociedad.Porque más allá de las preocupaciones políticas y económicas padecemos una "indignación existencial" Queremos otra forma de vivir y de relacionarnos. Estamos asqueados de tanta ideología materialista,ya sea liberal ya socialista, que negando lo más humano de nosotros lo único que han conseguido es que millones de personas tengan la sensación de haber desperdiciado gran parte de su existencia.Y de todo esto es Dios y sólo Dios quién nos proporcionará la respuesta.Sin embargo seguimos buscando por otras partes; continuamos perdiendo el tiempo
19/06/11 1:17 AM

Los comentarios están cerrados para esta publicación.